Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo vietai užimti!

ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ PRADINIO UGDYMO MOKYTOJO VIETAI UŽIMTI

NUO 2019 M. RUGSĖJO 2 D.

Pareigybės pavadinimas: pradinio ugdymo mokytojas (sutartis neterminuota)

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198. 

Reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje ir pradinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
2. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese.
3. Gebėjimas taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose.
4. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentus;
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Motyvacinį laišką;
5. Galima pateikti rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. rugpjūčio 1 d., pabaiga – 2019 m. rugpjūčio 14 d.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną:
1. Tiesos g. 1, Šiauliai, „Rasos“ progimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir
nuo 13.00 iki 17.00 val.
2. Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203
3. Elektroniniu paštu: rasosp@splius.lt
Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną. Asmens dokumentą pateikti atrankos dieną. Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V- 1680.