Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką pagalbinio darbuotojo virtuvėje pareigoms užimti!

Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką pagalbinio darbuotojo pareigoms virtuvėje užimti 0,75 etato nuo 2019 m. spalio 1 d. Darbo valandos – nuo 6.00 iki 12.00 val.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas;
2. Gebėjimas savarankiškai dirbti;
3. Žinoti įstaigos darbo organizavimą, virtuvės įrengimų, gamybinio inventoriaus, įrankių, matavimo prietaisų, indų, taros paskirtį, jų priežiūros ir naudojimo taisykles.

Funkcijos:
Indų plovimas;
Daržovių pjaustymas – skutimas;
Virtuvės ir jai priklausančių patalpų valymas ir tvarkos palaikymas;
Pagalba virėjoms.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Gyvenimo aprašymą;
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Nustatomas minimalus darbo užmokestis.

Dokumentai priimami nuo 2019 m. rugsėjo 23 d. iki 2019m. rugsėjo 30 d. kasdien nuo 8.00-17.00 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. Pateikti asmeniškai į Šiaulių „Rasos“ progimnazijos raštinę adresu: raštinė, Tiesos g. 1, Šiauliai.
2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203.
3. Siųsti elektroninio pašto adresu: rasosp@splius.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.