Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti!

Pareigybės pavadinimas: psichologas (-ė) nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota darbo sutartis), 0,75 etato.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Reikalavimai pretendentams:

 1. 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę);
 2. 2. Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 3. 3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 4. 4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 5. 5. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 6. 6. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. 3. Išsilavinimą įrodančius dokumentus;
 4. 4. Gyvenimo aprašymą (CV);
 5. 5. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
 6. 6. Galima pateikti rekomendacijas.

 

Dokumentų priimami nuo 2020 m. liepos 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. imtinai.

Dokumentai priimami:

 1. El. paštu: rasosp@splius.lt
 2. Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.