Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti!

Pareigybės pavadinimas: psichologas (-ė (neterminuota darbo sutartis), 1 etatas.

Reikalavimai pretendentams:
• turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę);
• gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
• gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
• mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
• mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
• Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• Išsilavinimą įrodančius dokumentus;
• Gyvenimo aprašymą;
• Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
• Galima pateikti rekomendacijas.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Dokumentai priimami:
• El. paštu: rasosp@splius.lt
• Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.