Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti!

Pareigybės pavadinimas: psichologas (-ė), neterminuota darbo sutartis, 1 etatas. 

Reikalavimai pretendentams: 

 1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę); 
 2. gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;  
 3. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;  
 4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;  
 5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;  
 6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:  

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
 3. Išsilavinimą įrodančius dokumentus;  
 4. Gyvenimo aprašymą; 
 5. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo; 
 6. Galima pateikti rekomendacijas. 

 

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198. 

Dokumentų priėmimui nuo 2022 m. vasario 11 d. iki 2022 m. vasario 18 d. imtinai.  

Dokumentai priimami: 

 1. El. paštu: rasosp@splius.lt 
 1. Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203  

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.