Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti!

Pareigybės pavadinimas: priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ė) 1 etatu nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. (terminuota sutartis).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Reikalavimai pretendentams:

 1. 1. Turėti išsilavinimą, atitinkantį Švietimo įstatymo reikalavimus;
 2. 2. Būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją;
 3. 3. Papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas. 
 4. 4. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese.
 5. 5. Gebėjimas taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose.
 6. 6. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. 3. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentų kopijas;
 4. 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. 5. Motyvacinį laišką;
 6. 6. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
 7. 7. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. birželio 22 d., pabaiga – 2021 m. liepos 5 d.

Dokumentai priimami:

 1. 1. paštu: rasosp@splius.lt
 2. 2. registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203

Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną. Asmens dokumentą pateikti atrankos dieną.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.