Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką geografijos mokytojo pareigoms užimti!

Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką geografijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2018-01-07 (6-8 kl.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, geografijos mokytojo kvalifikacija.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Gyvenimo aprašymą;
3. Motyvacinį laišką;
4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
6. Pažymėjimo apie suteiktą kvalifikacinę kategoriją kopiją;
7. Kitus, pretendento nuomone, svarbius dokumentus.

Etato dydis – 0,49. Darbo užmokesčio koeficientas taikomas pagal turimą kvalifikacinę kategoriją
ir pedagoginį darbo stažą.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 (aktualia redakcija).

Dokumentai priimami nuo 2018 m. gruodžio 6 d. iki 2018 m. gruodžio 19 d. (darbo dienomis nuo
8.00 iki 11.30 val. ir nuo 12.30 iki 17.00 val. (penktadienį iki 16.00 val.).

Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. Pateikti asmeniškai į Šiaulių „Rasos“ progimnazijos raštinę adresu: raštinė, Tiesos g. 1, Šiauliai.
2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203.
3. Siųsti elektroninio pašto adresu: rasosp@splius.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.