Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką dailės ir technologijų mokytojo (-os) pareigoms užimti!

Pareigybės pavadinimas: dailės ir technologijų mokytojas (-a) (nuo 0,6 etato) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Reikalavimai pretendentams:

 1. 1. Aukštasis (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimas – dailės ir technologijų pedagogika ir pedagogo kvalifikacija.
 2. 2. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese.
 3. 3. Gebėjimas taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose.
 4. 4. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
 5. 5. Atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. 3. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentų kopijas;
 4. 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. 5. Motyvacinį laišką;
 6. 6. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
 7. 7. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. liepos 23 d., pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 6 d.

Dokumentai priimami:

 1. 1. El. paštu: rasosp@splius.lt
 2. 2. Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203

Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną. Asmens dokumentą pateikti atrankos dieną.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.