Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką auklėtojo padejėjo pareigoms užimti!

ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ MOKYTOJO
(AUKLĖTOJO) PADĖJĖJO VIETAI UŽIMTI NUO 2019 M. RUGSĖJO 2 D.

Pareigybės pavadinimas: mokytojo (auklėtojo) padėjėjas (terminuota sutartis nuo 2019 m.
rugsėjo 2 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d.)
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Reikalavimai pretendentams:
1. Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą̨ ir (ar) profesinę kvalifikaciją, praėjęs medicininę
apžiūrą, nesergantis psichinėmis ligomis ir neturintis teistumo bei sugebantis tinkamai
bendrauti su vaikais.
2. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą.
3. Sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais.
4. Padėti organizuoti vaikų pasivaikščiojimą, žaidimus bei kitus užsiėmimus lauke.
5. Vykdyti kitas vadovų paskirtas funkcijas ir užduotis, susijusias su vaikų priežiūra, įstaigos
veiklos organizavimu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentus;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Motyvacinį laišką;
6. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. rugpjūčio 8 d., pabaiga – 2019 m. rugpjūčio 21 d.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso
paskelbimo dieną:
1. Tiesos g. 1, Šiauliai, „Rasos“ progimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir
nuo 13.00 iki 17.00 val.
2. Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203
3. Elektroniniu paštu: rasosp@splius.lt

Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.
Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Kandidatų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo