Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką auklėtojo padejėjo pareigoms užimti!

Pareigybės pavadinimas: auklėtojo padėjėjas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. (terminuota 2 metų darbo
sutartis).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Reikalavimai pretendentams:
1. Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą̨ ir (ar) profesinę kvalifikaciją, praėjęs medicininę
apžiūrą, nesergantis psichinėmis ligomis ir neturintis teistumo bei sugebantis tinkamai bendrauti su
vaikais.
2. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą.
3. Sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais.
4. Padėti organizuoti vaikų pasivaikščiojimą, žaidimus bei kitus užsiėmimus lauke.
5. Rūpintis priskirtų patalpų tvarka, švara, vėdinimu, turimų darbo priemonių bei buitinės technikos
priežiūra ir apsauga.
6. Užtikrinti vaikų maitinimą ir poilsį.
7. Rūpintis vaikų savitvarka, padėti vaikui susitvarkyti drabužius, avalynę ir kt.
8. Vykdyti kitas vadovų paskirtas funkcijas ir užduotis, susijusias su priešmokyklinio ugdymo
grupės vaikų priežiūra, įstaigos veiklos organizavimu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą įrodančius dokumentus;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
6. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentų priėmimui nuo 2019 m. gegužės 24 d. iki 2019 m. birželio 6 d. imtinai.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso
paskelbimo dieną:
1. Tiesos g. 1, Šiauliai, „Rasos“ progimnazijos raštinėje darbo dienomis (pirmadieniais-
ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. ir penktadieniais 8.00 – 16.00 val., pietų pertrauka 12 – 13
val.).
2. Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203
3. El. paštu: rasosp@splius.lt

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Kandidatų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo