Šiaulių „Rasos“ progimnazija skelbia atranką auklėtojo padėjėjo pareigoms užimti!

Pareigybės pavadinimas: auklėtojo padėjėjas (-a) nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. (neterminuota darbo sutartis).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Reikalavimai pretendentams:

 • 1. Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą̨ ir (ar) profesinę kvalifikaciją, praėjęs medicininę apžiūrą, nesergantis psichinėmis ligomis ir neturintis teistumo bei sugebantis tinkamai bendrauti su vaikais.
 • 2. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą.
 • 3. Sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais.
 • 4. Padėti organizuoti vaikų pasivaikščiojimą, žaidimus bei kitus užsiėmimus lauke.
 • 5. Rūpintis priskirtų patalpų tvarka, švara, vėdinimu, turimų darbo priemonių bei buitinės technikos priežiūra ir apsauga.
 • 6. Užtikrinti vaikų maitinimą ir poilsį.
 • 7. Rūpintis vaikų savitvarka, padėti vaikui susitvarkyti drabužius, avalynę ir kt.
 • 8. Vykdyti kitas vadovų paskirtas funkcijas ir užduotis, susijusias su priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų priežiūra, įstaigos veiklos organizavimu.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. 3. Išsilavinimą įrodančius dokumentus;
 4. 4. Gyvenimo aprašymą (CV);
 5. 5. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
 6. 6. Galima pateikti rekomendacijas.

 

Dokumentų priimami nuo 2020 m. liepos 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. imtinai.

Dokumentai priimami:

El. paštu: rasosp@splius.lt

Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.