Šiaulių „Rasos“ progimnazija ieško valytojo (-os)!

Pareigybės pavadinimas: valytojas (-a) (1 etatas) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Reikalavimai pretendentams:

 1. 1. Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą̨ ir (ar) profesinę kvalifikaciją,
 2. 2. Žinoti plovimo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus;
 3. 3. Žinoti elektros saugos pagrindus;
 4. 4. Žinoti patalpų higienos reikalavimus;
 5. 5. Žinoti valymo instrumentų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus;
 6. 6. Žinoti baldų ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus, patalpų interjero ir gėlių priežiūros ypatumus;
 7. 7. Būti fiziškai sveikam, sąžiningam, pareigingam, sugebėti savarankiškai dirbti;
 8. 8. Gebėti reguliariai ir kokybiškai valyti, dezinfekuoti ir prižiūrėti jam priskirtas mokyklos pastato patalpas, jose esantį inventorių ir technines darbo priemones.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. 3. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentų kopijas;
 4. 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. 5. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
 6. 6. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. rugpjūčio 18 d., pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 25 d.

Dokumentai priimami:

 1. 1. El. paštu: rasosp@splius.lt
 2. 2. Registruotu laišku adresu: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.