IKIMOKYKLINUKAMS | Respublikinė kūrybinių darbų paroda „AŠ KŪRĖJAS…“

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodos (toliau – Paroda) „AŠ KŪRĖJAS…“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo ir dalyvių įvertinimo tvarką. 

2. Paroda skirta Tarptautinei Žemės dienai paminėti bei gamtosaugos ir STEAM sričių gebėjimams lavinti. 

3. Parodą organizuoja Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos Nina Opulskienė, Renata Janušienė. Parodos koordinatorė – ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Eglė Matienė.

4. Parodos nuostatai skelbiami Šiaulių „Rasos“ progimnazijos interneto svetainėje adresu www.rasosp.lt, ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Facebook“ paskyroje (https://www.facebook.com/rasiukai), „Facebook“ grupėje „Auklėtoja auklėtojai (idėjos, darbeliai, veiklų planai)“

5. Partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialas (Tilžės g. 36, Šiauliai). 

KONKURSO NUOSTATAI: SPAUSTI ČIA