Reikalingas istorijos mokytojas

2017.06.16

„Rasos“ progimnazija skelbia konkursą istorijos mokytojo pareigoms užimti darbo krūviu 14 val.per savaitę nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

1.Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, istorijos mokytojo kvalifikacija;

1.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

1.3. geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;

1.4. gebėti taikyti aktyvinančius mokymąsi metodus pamokose;

1.5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;

1.6. pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

1.6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

1.6.3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

1.6.4. gyvenimo aprašymą;

1.6.5. istorijos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

1.6.6. motyvacinį laišką.

  1. Pretendentų pranašumai:

2.1. istorijos mokytojo darbo patirtis;

2.2. gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai;

2.3. gebėjimas rengti projektus, įtraukti mokinius į kitą įdomią neformaliąją švietimo veiklą.

Atlyginimo koeficientas priklausys nuo darbo stažo ir turimos mokytojo kvalifikacinės kategorijos.

Dokumentų priėmimas birželio 16 d. – birželio 29 d. (imtinai).

Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 8 iki 16.30 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  1. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: raštinė, Tiesos g. 1, Šiauliai.
  2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Tiesos g. 1, Šiauliai, LT-78203.
  3. Siųsti elektroninio pašto adresu: rasosp@splius.lt