PRIĖMIMAS nuo 2021 m. kovo 1 d.

Prašymų priėmimas jau įsibėgėjo!

  • Į 1 klases priimami vaikai:
kuriems 2021 m. sueina 7 metai;
gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, lanko priešmokyklinio ugdymo grupę Šiaulių „Rasos“
progimnazijoje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal pradinio bendrojo ugdymo programą;
gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.
 
Į 5 klases priimami vaikai:
  • besimokantys Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje ir pageidaujantys tęsti mokymą(si) pagal pagrindinio bendrojo ugdymo programą;
  • gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.
Prašymai priimami nuo kovo 1 d. iki gegužės 10 d.:
  • Popieriniai. Rašomi progimnazijos raštinėje darbo dienomis pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – 8.00 – 16.00 val.
  • Elektroniniai. Pasirašyti elektroniniu būdu (galiojančiu el. parašu) prašymai siunčiami el. paštu rasosppradinis@splius.lt
Prašymus el. parašu galima pasirašyti:
 

SVARBU! Priėmimo pirmumo teisę turi aptarnaujamos teritorijos vaikai. Nepateikus prašymo iki einamųjų metų gegužės 10 d., netenkama pirmumo teisės.  Nuo gegužės 11 d. prašymai priimami tik į laisvas vietas.

Reikalingi dokumentai:

  • prašymas (Prašymo forma);
  • vaiko gimimo liudijimo / asmens tapatybės kortelės / paso kopija;
  • gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma / nuomos sutartis.

Daugiau informacijos: 

El. paštu: rasosppradinis@splius.lt
Tel. +370 656 74570