Padėka

Gerbiami tėveliai, „Rasos“ progimnazijos bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems parėmusiems progimnaziją pajamų dalimi (iki 2%). Šiais metais iš paramos labdaros sąskaitos buvo įrengtas el. skambutis ir poilsio kambarys.

Mes prašome Jūsų ir toliau prisidėti prie mūsų tikslo sukurti vaikams jaukią ugdymosi aplinką, kurioje jie galėtų ugdytis meilę, atsakomybę, jautrumą ir nuoširdumą. Progimnazijos bendruomenė būtų dėkinga sulaukusi paramos aktų salės atnaujinimui.

Mokinių tikslus padėti įgyvendinti galite skirdami 2% metinio gyventojų pajamų mokesčio arba pervesdami lėšas į progimnazijos labdaros ir paramos fondo sąskaitą. Mokiniai laukia visokeriopos Jūsų pagalbos.

„Rasos“ progimnazijos direktorė Audronė Ispiryan