Naujas tarptautinis projektas „Tobulėk matematikoje!” (BOOM!)

Šiais mokslo metais „Rasos“ progimnazija pradeda įgyvendinti naują tarptautinį projektą
„Tobulėk matematikoje!“ angl. „Boost up you maths“ (BOOM!), kuris yra finansuojamas
ERASMUS + programos pagal KA2: bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja
patirtimi tikslais priemonę.
Bendradarbiaudami veiklose dalyvaus Lietuvos, Prancūzijos, Portugalijos, Italijos, Švedijos
mokiniai ir mokytojai. Projekto veiklomis siekiama keisti mokinių požiūrį į matematikos
dalyką, ypatingai atkreipti dėmesį į matematikos dalyko praktinį pritaikomumą, tobulinti
mokinių problemų spendimo gebėjimus, skatinti tai taikyti įvairiose savo veiklose.