Kvietimas į ATVIRŲ DURŲ dieną „Rasos“ progimnazijoje!