Kvietimas

Gruodžio 15 d. 16 val. „Rasos“ progimnazijos aktų salėje vyks Advento renginys „Betliejaus Taikos Ugnis“.  Kviečiame visus – mokytojus, mokinius ir jų tėvelius pabūti jaukioje Advento popietėje, paklausyti ką byloja Advento vainiko simboliai. Turėsite galimybę į namus parsinešti Šventą Betliejaus Ugnį, kuri į mūsų mokyklą atkeliaus skautų dėka. Ši ugnis mus aplankys tiesiai iš Betliejaus, kur Jėzaus gimimo vietoje įžiebta ugnis, kaip Jėzaus atneštos ir mums dovanotos taikos simbolis, keliauja iš rankų į rankas.

Tad ateikime, pabūkime kartu, kad sušiltų mūsų širdys, prisipildytų mūsų širdies rezervuarai gerų emocijų, kurių dėka  galėtume eiti į pasaulį ir liudyti  Atvirumą, Taiką ir Viltį…

P.s.  Kad pasiimtoji  Betliejaus  Taikos  ugnelė neužgestų nešant ją į namus, patariame –  nepamiršti  žibinto ar žvakidės, kuri apsaugotų ugnelę ir šiaurus vėjas jos neužgesintų.

Renginio organizatoriai