Išrinkta „Rasos“ progimnazijos darbo taryba

Sausio 10 d. progimnazijoje vyko rinkimai į darbo tarybą. Į tarybą išrinkti šie mokyklos darbuotojai:

1. Monika Mikuckė
2. Diana Šidlauskė,
3. Ingrida Špūraitė – Grinkienė.

Darbo tarybos rinkimų komisijos informacija