INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į PIRMĄSIAS KLASES IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

Informuojame, kad „Rasos“ progimnazija nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. formuoja:

 • 2 priešmokyklinio ugdymo grupes (Prašymai priimami nuo gegužės 1 d.)
 • 3 pirmąsias klases (Prašymai priimami nuo kovo 1 d.)

 

 „Rasos“ progimnazijoje prasmingos ir įsimenančios gyvenimo patirtys:

 

 •  Profesionalūs, iniciatyvūs, kūrybiški mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, psichologas, specialusis ir socialinis pedagogai);

 • Ugdymas(is) grįstas kritiniu ir emociniu mąstymu.

 • Taikomi aktyvūs mokymo metodai naudojant šiuolaikines technologijas.

 • Vaikai lipdo keramikos dirbinius, konstruoja lego kaladėlėmis, dainuoja Lauros Remeikienės studijoje, sportuoja erdvioje sporto salėje.

 • Funkcionalios ir dinamiškos mokyklos erdvės sudaro puikiais sąlygas vaikų kūrybai, saviraiškai ir poilsiui.

 • Aktyvi savivalda: Mokinių seimas, Tėvų komitetas, Mokyklos taryba.

 •  Mokykla dalyvauja „Vaisių vartojimo skatinimo“ ir „Pienas vaikams“ programose, todėl vaikams kasdien nemokamai skiriama vaisių ir pieno produktų.

 • Vaikų užimtumas užtikrinamas iki 17.30 val.

 •  Priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama atskirame korpuse. Pageidaujantiems sudarytos sąlygos po pietų pamiegoti.

 

Susipažinti su mokyklos aplinka galima darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

 

Priėmimas į 1 klasę:
Mokytis į 1 klasę priimami vaikai, gimę 2010 metais.
Reikalingi dokumentai: prašymas, vaiko gimimo liudijimo/paso kopija.
Prašymai priimami nuo kovo 1 d.

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę:
Priimami vaikai, gimę 2011 metais.
Reikalingi dokumentai: prašymas, vaiko gimimo liudijimo/paso kopija.
Prašymai priimami nuo gegužės 1 dienos.