INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į 5 KLASES

Prašymai į 5 klases priimami nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.
 
  
Dokumentai: 
  1. Tėvų (globėjų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje)
  2. Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
  3. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas arba jo kopija (iki birželio 16 d.)
  4. Standartizuotų testų mokinio pasiekimų ataskaita (iki birželio 16 d.)
  5. Sveikatos patikrinimo pažymą (iki rugsėjo 1 d.)