Gerosios patirties sklaida įgyvendinant „Kokybės krepšelio“ projektą

Vasario 23 d. mūsų progimnazijoje vyko projekto „Kokybės krepšelis“ susitikimas – seminaras  „Kokybės krepšelis – sąlyga kokybiškam mokyklos veiklos pokyčiui“. Susitikime dalyvavo ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, švietimo skyrių specialistai iš įvairių Lietuvos miestų. Susitikimas – seminaras buvo organizuojamas bendradarbiaujant su Nacionaline švietimo agentūra.

Susitikimo moderatorė, projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkė Monika Bilotienė, priminusi, kad nuo projekto pradžios jau praėjo šeši mėnesiai, akcentavo esminius projekto tikslus: siekti kiekvienoje mokykloje kokybiškų veiklos pokyčių, pagrįstų pasitikėjimu, integralumu, socialiniu jautrumu.

Su šiais projekto tikslais gražiai derėjo susitikimo svečio kunigo Algirdo Toliato įžanginis žodis. „Jūs dirbate šventą darbą“, – sakė kunigas ir kvietė susitikimo dalyvius kiekvienoje problemoje pirmiausia įžvelgti galimybę, nepasiduoti liūdesiui, nuolatos ir visur ieškoti teigiamų dalykų. Pasak kun. A. Toliato, ir virtualus ryšys turi savo teigiamybių: galbūt kaip tik dabar mes galime padaryti tai, ko nebūtumę padarę nepatekę į tokią situaciją.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta projekto veiklų ir įgytos patirties pristatymui. Susitikimo moderatorė M. Bilotienė žodį perdavė mokyklai, auginančiai sparnus, – taip dalyviams buvo pristatyta mūsų progimnazija.

Direktorė Diana Tamutienė, trumpu informaciniu filmuku atidariusi virtualias „Rasos“ duris, kalbėjo apie atliktus bendruomenės darbus, kurie gal ne visiems atrodys dideli, bet progimnazijos bendruomenei jie yra svarbūs. Pasak direktorės, projekto pradžia buvo sudėtinga, o apie jau padarytus ir įsibėgėjusius darbus geriausiai gali papasakoti tie, kas dalyvavo šioje veikloje.

Apie tai, kokių pokyčių reikia „Rasai“, kalbėjo pradinio ir pagrindinio ugdymo skyrių vedėjos Tatjana Bakanovienė ir Dema Juškienė. Mokykloje buvo labai aiškiai susitarta dėl kelių esminių dalykų: 1) projekte dalyvauja visi, nes pokyčių reikia visiems; 2) labai svarbu, kad mokytojai mokytųsi vieni iš kitų; 3) orientavimasis į mokymosi paradigma grįstą mokytojų veiklą. Tuo tikslu progimnazijoje įkurtos nedidelės mokytojų darbo grupės, sutarta dėl atvirų veiklų vedimo, sudarytas vedamų ir stebimų atvirų veiklų tvarkaraštis, parengta kita dokumentacija.

Apie asmenines profesinio tobulumo paieškas, mokytojų įsivertinimo pokytį, darbą grupėse kalbėjo progimnazijos mokytojos Dalia Ribakevičiūtė ir Danutė Sakalauskienė. Progimnazijoje veikia 13 mokytojų grupių, kurias sudaro skirtingų dalykų ir koncentrų mokytojai. Paaiškėjo, kad mokytojams svarbūs yra mokymo metodai, priemonės, vertinimo kriterijai, bet svarbiausia – pagarbus ir šiltas bendravimas pamokoje.

Savo dalyvavimo projekte patirtimi pasidalijo mokytojos Brigita Liubavičiūtė, Bronė Jaugienė ir Julija Miniotaitė. Mokytoja Brigita pasidžiaugė galimybe semtis patirties iš vyresnių kolegų. Mokytoja Bronė priešingai – dėkojo jaunesniems kolegoms, kurie drąsiai ir kūrybiškai naudoja informacines technologijas ugdymo procese ir savo patirtimi dalijasi su kolegomis. Mokytoja Julija pastebėjo, kad mokytojų vedamos atviros pamokos jau nėra parodinės: jos yra tikros, nuoširdžios, darbinės. O kolegų stebėtų pamokų nauda neabejoja niekas: pasak mokytojų, nebuvo nė vienos pamokos, iš kurios nebūtų galima ko nors pasimokyti.

Susitikimo moderatorė M. Bilotienė, apibendrindama išsakytas mintis, pastebėjo, kad nėra geresnio mokymosi, kaip mokymasis vieniems iš kitų – užsienyje tai jau seniai taikoma ir įprasta praktika. „Rasos“ progimnazijoje tokia praktika nuosekliai įgyvendinama.

Susitikimo pabaigoje vykusiose diskusijose atsakyta į kilusius klausimus, pasidalyta darbo projekte patirtimi. Paaiškėjo, kad kitų patirtis tikrai įkvepia: Panevėžio Beržų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Macė sakė tą patį darysianti dabar ir savo progimnazijoje. O Anykščių švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė pasiūlė būti dar drąsesniems ir atviresniems: pasinaudojus nuotolinio ugdymo teikiamomis galimybėmis, pradėti stebėti ne tik savo, bet ir kitų Lietuvos mokyklų mokytojų vedamas pamokas. Pirmoji tokia galėtų būti Anykščių mokytojos vedama matematikos pamoka.

Tikrai pranašingas buvo kunigo A. Toliato palinkėjimas susitikimo dalyviams: „Sugebėkite iššūkius transformuoti į galimybes!“