Gamtos ir technologijos mokslų priemonės jau progimnazijoje!

„Rasos“ progimnazija, kaip ir kitos savivaldybės mokyklos, dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas
gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001,
kurio vienas iš uždavinių – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Gegužės 14 d. progimnaziją pasiekė gamtos ir technologijos mokslų mokymo priemonės 1–4 klasėms.
Kitame projekto etape planuojama gauti 5–8 klasių mokymo priemonių ir įrangos komplektus bei
parengti šių priemonių panaudojimo ugdymo procese metodikas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia:
http://www.vedlys.smm.lt/