Erasmus+ projekto „Boost up your maths“ dalyvių susitikimas Portugalijoje!

Kovo 11–15 dienomis mūsų progimnazijos komanda vyko į ERASMUS+ programos tarptautinio projekto „Tobulėk matematikoje!“ angl. „Boost up your maths“ (BOOM!) (2017-1-FR01-KA219-037292_3) susitikimą. Šį ketvirtąjį projekto partnerių susitikimą organizavo Portugalijos Rio Novo do Príncipe mokykla (Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe).

Susitikimas buvo išskirtinis – be mokytojų komandos jame dalyvavo keturi mūsų mokyklos mokiniai. Mokiniai turėjo galimybę kartu su Prancūzijos, Italijos, Švedijos bei Portugalijos atstovais dalyvauti matematinėje veikloje, kurią organizavo šių šalių mokytojai. Prasmingos veiklos buvo organizuotos ir kitose miesto erdvėse – robotikos užsiėmimas, loginių žaidimų iššūkis mokslo centre „Fábrica da Ciência“, ypatingas matematinių skaičiavimų ir dėsnių demonstravimas Lisabonos universiteto profesoriaus Rogerio Martins paskaitoje „This is Maths“. 

Taip pat projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Portugalijos miestų – Porto bei Aveiro istorijos, gamtos ypatumais. Visiems didelį įspūdį paliko Atlanto vandenyno pakrantė.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal „Erasmus+“ KA2 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.