„Erasmus+“ projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ vizitas Prancūzijoje.

Kovo 6-12 dienomis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuoto Erasmus+ projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ veiklose, Prancūzijoje dalyvavome kartu su 10 kitų Šiaulių miesto gimnazijų ir progimnazijų pedagogais. Mokymų veiklas Prancūzijoje kuravo dr. Giedrė Cibulskaitė – Veršinskienė, Sorbonos universiteto dėstytoja, Aristote įmonės direktorė. 

Projekto veiklų metu aplankytos švietimo įstaigos: Emile Zola pradinė mokykla, „Turbulences“ įstaiga, pameistrystės centras „Campus des métiers et de l’entreprise“ bei profesinis licėjus su pameistrystės centru „Lycée Belliard“ . 

Emile Zola pradinėje mokykloje praktikuojama institucinė pedagogika. Mokykla turi savo įstatymus, klasės taisykles, įkūrusi savo valiutą, leidžia mokyklos laikraštį, turi Gutenbergo spaustuvę. Klasės taryba, „kas naujo“, gerai/negerai“ – tai institucinės pedagogikos elementai, padedantys sumažinti patyčias, sukurti nehierarchinį mokinio/mokytojo bendravimo modelį. 

Stebėjome, kaip „Turbulences“ įstaigoje mokomi autistai. Jaunuoliai ne tik gali išmokti profesijos: siuvimo, dainavimo, maketavimo su photoshop‘o programa, afišų gamybos, piešimo, grojimo įvairiais instrumentais, akrobatikos, šokio ir kitų specialybių, bet jiems taip pat suteikta galimybė ten įsidarbinti. „Turbulences“ įstaigoje susipažinome su filme „Ypatingieji“ pagrindinį vaidmenį atlikusiu Benjamin Lesieur – aktoriumi, autistu, dirbančiu šioje įstaigoje, stebėjome nuotaikingą autistų muzikinės grupės koncertą. 

Viešbučių ir restoranų profesiniame licėjuje bei Pameistrystės centre „Lycée Belliard“ stebėjome mokytojų ir mokinių darbą, susipažinome su pameistriais, diskutavome apie jų profesinį pasirinkimą. 

Kitas pameistrystės centras „Campus des métiers et de l’entreprise Bobigny” savo struktūra kai kuo priminė Lietuvos profesinio rengimo centrus. Jame galima įsigyti fotografo, virėjo, konditerio, automechaniko, kosmetologo, kirpėjo ir kt. specialybes. Centro bibliotekoje susitikome su karjeros specialistu p. Thang, kuris pristatė Prancūzijos profesinio orientavimo sistemą. 

Laisvu nuo projektinių veiklų metu aplankėme žymiausius Paryžiaus kultūros objektus: Paryžiaus miesto rotušę, Luvrą, Triumfo arką, Eliziejaus laukus, Liuksemburgo sodą, Eifelio bokštą, Žoržo Pompidu centrą, Orsė muziejų, stebėjome pilietines akcijas Paryžiuje. Atkreipėme dėmesį, jog gatvėse, parduotuvių vitrinose, ant pastatų sienų, metro – gausybė palaikymo ženklų už laisvę kovojančiai Ukrainai. 

Erasmus+ projekto veiklos buvo vertingos ir kokybiškos, įgytos bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis, lyderystės kompetencijas, vertinga pažintis su įvairių sričių profesinio orientavimo specialistais.  

Mokymus organizavo Šiaulių miesto savivaldybė. 

Straipsnį parengė 2 VDM klasės kuratorė ir karjeros ugdymo specialistė N.Venckė