ERASMUS+ programos tarptautinio projekto „Tobulėk matematikoje“ baigiamasis susitikimas!

Birželio 2–6 dienomis vyko ERASMUS+ programos tarptautinio projekto „Tobulėk matematikoje!“ (angl.
„Boost up you maths“) (BOOM!) (2017-1-FR01-KA219-037292_3) baigiamasis susitikimas, kurio tikslas –
aptarti projekto įgyvendinimo metu įvykdytas veiklas, pasiektus rezultatus. Susitikimas vyko Prancūzijos
Goncelino Collège Icare mokykloje, kuriame mūsų progimnaziją atstovavo projekto koordinatorės Diana
Tamutienė ir Tatjana Bakanovienė.
Susitikimo metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas įgyvendintų veiklų aptarimui. Organizatoriams pavyko
įtraukti Portugalijos, Švedijos, Italijos ir Lietuvos komandų koordinatorius į netradicinę integruotą
matematikos ir gamtos mokslų pamoką, kuri vyko nacionaliniame parke Col de Marcieu. Mokiniai išmoko
skaičiuoti miško plotą, nustatyti medžio amžių. Ypatingo mokinių aktyvumo sulaukė užduotis surasti tam
tikrus augalų ir vabalų pavyzdžius. Pamokoje puikiai derėjo matematika ir ekosistema, pažintis su parko
flora ir fauna.
Projekto išvados, rezultatai bus pristatyti rugsėjo mėnesį, pasibaigus projektui, tačiau jau dabar aišku, kad
matematikos galime mokytis ir mokyti kitaip, kuomet ugdymo(si) veikla tampa įdomi, kupina naujų pažinčių
ir atradimų.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal „Erasmus+“ KA2 Programą. Straipsnis
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios
informacijos pateikimą ir naudojimą.