Erasmus + pirmasis susitikimas Graikijoje

Erasmus+ bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas  „Wonderful World of Words“ „Rasos“ progimnazijoje

Nuo šių mokslo metų mokykloje bus vykdomas bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas  „Wonderful World of Words“. Jame dalyvaus 7 šalių mokyklos iš Lietuvos, Estijos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Turkijos ir Portugalijos. Projekto tikslas – skatinti mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžius, į pagalbą  pasitelkiant IKT priemones. Projektui įvykdyti skirta 23.660 EUR dotacija. Už šias lėšas mokytojai ir mokiniai vyks į susitikimus, susipažins su kitų Europos šalių švietimo sistemomis, kultūra ir tradicijomis, tobulins anglų kalbos žinias.

         Pirmasis kontaktinis seminaras 2017 metų spalio pradžioje įvyko Graikijoje. Jame dalyvavo projekto koordinatorė Onutė Kavoliukienė ir anglų kalbos mokytoja Asta Šliburienė. Susitikime aptarti artimiausi projekto darbai, tvarkaraščiai, projekto sklaida, paskelbtas logotipo konkursas.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal ,,Erasmus+“ KA2 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.