AKTUALU: Nuo balandžio 27 d. Šiaulių mieste teikiamos vaikų priežiūros paslaugos dirbantiems tėvams.

SVARBU:

1. Tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai (toliau – tėvai) dėl vaiko / mokinio priežiūros, kai to neįmanoma užtikrinti namuose, kreipiasi į įstaigą, kurioje yra ugdomas vaikas / mokinys. Kartu su prašymu
dėl priežiūros pateikiamos abiejų tėvų darbdavio pažymos dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.
2. Švietimo įstaiga, gavusi tėvų prašymus ir pažymas, įvertina informaciją ir siunčia vaikų / mokinių sąrašą su pažymų kopijomis Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriui.
3. Švietimo skyriaus specialistai, įvertinę gautą informaciją, informuoja švietimo įstaigą, kurioje
bus prižiūrimas vaikas / mokinys. Švietimo įstaiga, kurioje ugdomas vaikas / mokinys, informuoja tėvus apie Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimtą sprendimą dėl vaiko / mokinio priežiūros.