2018 m. balandžio 16 – gegužės 4d. Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje vyks Nacionalinis mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas.

2018 m. balandžio 16 – gegužės 4d. Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje vyks Nacionalinis mokinių
mokymosi pasiekimų patikrinimas (NMPP) (diagnostiniai ir standartizuoti testai), kuriame
dalyvaus 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai.

Testavimo tikslas ─ įvertinti mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus ir suteikti
individualią mokymosi pagalbą, jei to reikia. Testavimo metu visiems šalies mokiniams teikiamos
vienodos užduotys, joms atlikti skiriamas vienodas laikas ir sąlygos.

Testavimo rezultatai.

Kiekvienam mokiniui bus suformuotas mokinio profilis, kuriame jis matys
savo kiekvieno testo pasiekimo lygmenį, mokymosi stiprybes ir silpnybes, turės galimybę save
palyginti su kitais mokiniais klasėje, mokykloje, šalyje. Gegužės pabaigoje testavimo rezultatai bus
aptarti individualaus pokalbio metu su kiekvienu tėvu ir mokiniu.

Daugiau informacijos apie patikrinimą http://nec.lt/342/