Vizija, misija, tikslai


Vizija | Čia gera kiekvienam vaikui, tėvui, mokytojui – visai mokyklos bendruomenei.               

Misija | Ugdyti aktyvią, kūrybingą, pilietišką, visą gyvenimą besimokančią asmenybę.

Vertybės | Sąžiningumas,  pagarba, atsakingumas, kūrybiškumas.

 1. 1 TIKSLAS. Teikti bendruomenės poreikius atitinkančias kokybiškas ugdymo(si) paslaugas
 2.  
 3. Uždaviniai: 
 4.  
 5. 1. užtikrinti ugdymo kokybę ir paslaugų įvairovę. 
  2. tobulinti ugdymo organizavimą.
  3. sudaryti sąlygas mokinių ugdymui karjerai ir saviraiškai. 
  4. kurti stiprią progimnazijos kultūrą.
 6.  
 7. 2 TIKSLAS. Modernizuoti aplinką, skatinančią mokytis, dirbti, tobulėti.
 8.  
 9. Uždaviniai: 
 10.  
 11. 1. modernizuoti progimnazijos ugdymo(si) aplinkas. 
 12. 2. mokyklos erdvių atnaujinimas.
 13. 3. mokyklos pastato techninės būklės gerinimas.