Mėnesio archyvai: liepos 2017

ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJĄ SKELBIA KONKURSĄ AUKLĖTOJO PADĖJĖJO VIETAI UŽIMTI NUO 2017 M. RUGSĖJO 1 D.

Pareigybės pavadinimas: auklėtojo padėjėjas Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198. Reikalavimai pretendentams: Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą̨ ir (ar) profesinę kvalifikaciją, praėjęs medicininę apžiūrą, nesergantis psichinėmis ligomis ir neturintis teistumo bei sugebantis tinkamai bendrauti su vaikais. Išmanyti įstaigos veiklos… Plačiau »

ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJĄ SKELBIA KONKURSĄ NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZATORIAUS VIETAI UŽIMTI NUO 2017 M. RUGPJŪČIO 16 D. (0,75 ETATO)

Pareigybės pavadinimas: neformaliojo ugdymo organizatorius Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198. Reikalavimai pretendentams: Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas. Pedagogo kvalifikacija. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. Žinoti pagrindinius teisės aktus reglamentuojančius mokyklos veiklą. Organizuoti ir koordinuoti popamokinę veiklą progimnazijoje, analizuoti jos… Plačiau »

Kviečiame stovyklauti!